ریمپ ایسیو ( ECU remapping ) می تواند عملکرد خودروی شما را از حالت پیش فرض کارخانه در آورده و آن را بهبود ببخشد.

اگر شما به سرعت بیشتری نیاز دارید، فرایند ریمپ ایسیو می تواند گشتاور تولیدی خودروی شما را افزایش دهد و اجازه رسیدن به سرعت های بالاتر را به شما بدهد.

گشتاور چیست؟

تعریف ساده گشتاور  ( Torque ) عبارتست از : نیرویی که جهت دوران جسم حول محوری مشخص به آن وارد می آید. این نیرو به یک اهرم وارد شده و واحد آن نیوتن متر می باشد. نیوتن واحد نیرو می باشد و در سطح تحت تاثیر جاذبه به زمین وارد می شود. جسمی به جرم یک کیلوگرم نیرویی برابر با ۸ نیوتن تولید می نماید. گشتاور حاصلضرب نیرو (برحسب نیوتن) در طول اهرم اعمال کننده نیرو (برحسب متر) می باشد.

گشتاور موتور خودرو

گشتاور (نیروی چرخشی یا دورانی موتور) عامل مهمی در کارایی یک خودرو محسوب می گردد چرا که همیشه بیشترین میزان آن در دور موتورهای پایین تری به دست می آید و این در حالی است که برای داشتن بیشترین میزان اسب‌بخار باید دور موتور را تا نزدیکی خط قرمز آن بالا ببرید.

گشتاور موتور خودرو
گشتاور موتور خودرو

بطور ساده می توان گفت گشتاور تمایل پیشرانه به چرخش چرخ هاست. یعنی آغاز حرکت و یا در جایی که خودرو در حال چالش با مسیر برای عبور از مهلکه است.

§ مقاله مرتبط: تکنولوژی ریمپ ایسیو + هزینه ریمپ ایسیو

به همین خاطر است که گشتاور در شتاب گیری اولیه اثر دارد و اسب بخار در شتاب گیری ثانویه و بالا رفتن سرعت نهایی. گشتاور به فاکتور هایی چون حجم موتور و طول شاتون ارتباط بیشتری دارد.

میزان افزایش گشتاور با ریمپ ایسیو

میزان افزایش گشتاور تولیدی موتور با استفاده از ریمپ ایسیو ( ECU remapping )  یا تیونینگ ایسیو ( Tuning ECU ) را باتوجه به نوع تنفس خودرو و سوخت آن بصورت زیر می توان خلاصه نمود:

موتور بنزینی با تنفس طبیعی ۱۵ الی ۲۰ درصد

موتور بنزینی با توربو ۲۰ الی ۴۰ درصد

موتور دیزلی با توربو ۵۰ الی ۷۵ درصد

ارسال دیدگاه