اثرات ریمپ ایسیو MVM 315

یکی از خاص‌ترین خودروهای چینی موجود در بازار ایران «ام وی ام ۳۱۵» است. البته خاص بودن نه به آن معنایی که در ذهن شماست بلکه بیشتر از جنبه سطح قیمت! در مقاله حاضر کلیاتی در مورد این خودروی چینی و ریمپ ایسیو MVM 315 و اثرات ریمپ ایسیو Remap ECU بر روی ام وی…

ادامه مطلب