ریمپ ایسیو تخصصی هایما S7

انجام پروژه فول ریمپ تخصصی خودرو هایما S7 برای اولین بار توسط اتوتیونینگ طاهری  از نتایج انجام ریمپ ایسیو در این خودرو می توان به موارد ذیل اشاره نمود: افزایش شتاپ و سرعت رفع کامل کپ دریچه گاز افزایش گشتاور و توان کاهش مصرف سوخت هایما S7 توربو محصولی از شرکت هایماست که از زیر مجموعه…

ادامه مطلب