امروزه اغلب خودروهای مدرن و وسایل نقلیه موتوری باربری، ایسیو (ECU)دارند. ECU مخفف کلمات Engine Control Unit به معنای (واحد کنترل موتور) می باشد.

ایسیو و وظایف آن چیست؟

این واحد کنترل موتور می تواند تقریبا به عنوان مغز وسایل نقلیه شناخته شود و شامل یک پردازنده کوچک است که اطلاعات را از سنسورهای مختلف در سراسر موتور دریافت می کند. این اطلاعات شامل پارامترهایی همچون: دمای موتور، زاویه پدال شتاب دهنده، میزان اکسیژن در گازهای خروجی سوزانده شده و همچنین بسیاری از پارامترهای دیگر را تجزیه و تحلیل می کند.

ریمپ ایسو
ریمپ ایسیو

با استفاده از اطلاعات این سنسورها می توان میزان مصرف سوخت را در زمان های مناسب برای ایجاد یک ترکیب خوب از بهینه سازی مصرف سوخت، عملکرد و کنترل هنگام رانندگی در جاده ها و یا بزرگراه ها را بدست آورد.

سازندگان خودرو از طریق تنظیم نرم افزار ایسیو بطور پیش فرض قبل از فرستادن وسیله نقلیه به بازار، موتور را تنظیم می نمایند. این کار به این دلیل است که برندهای بزرگ خودرو مجبور به فروش اتومبیل های خود در سراسر جهان هستند، از اینرو در تنظیمات نرم افزاری ایسیو باید شرایط آب و هوایی، قوانین و محدودیت های راهنمایی و رانندگی و کیفیت های متفاوت سوخت و وضعیت جاده ها را در نظر بگیرند. به  همین دلیل تنظیمات ایسیو بصورت کلی با در نظر گرفتن تمامی پارامترهای کمی و کیفی صنعت خودرو و تولید انبوه انجام می گیرد.

نحوه کار ریمپ ایسیو

ریمپ ایسیو جایگزین نرم افزار اصلی ایسیو می گردد، برنامه اصلی خودرو به صورت کلی و بر اساس نیاز مشتری مورد بازنگری قرار می گیرد و در ریمپ ایسیو نرم افزار ایسیو برای دستیابی به حداکثر راندمان تغییر پیدا می کند. این کار با عنوان ریمپ ایسیو شناخته می شود زیرا که مپ ایسیو موتور خودرو را کنترل می کند و ریمپ پارامتر های اصلاح شده ایسیو می باشد که مورد بازبینی و بازنگری قرار گرفته است. هنگامی که ماشین شما ریمپ می شود، نرم افزار تنظیم شده به پورت سریال خود (یا OBD پورت) وصل می گردد و سپس مپ خودرو را با نسخه جدید (ریمپ ایسیو) تغییر می دهد تا عملکرد موتور را بهینه نموده و افزایش دهد. توانایی فلش مستقیما از طریق OBD باعث شده که صنعت ریمپ ایسیو بطور چشمگیری در جهان گسترش پیدا کند.