ارایه ۳۰ ماه ضمانت‌نامه کتبی برای خدمات ریمپ ایسیو  و پشتیبانی مادام‌العمر توسط اتوتیونینگ طاهری به مشتریان محترم. همچنین هزینه بعد از تست و تایید مشتری اخذ می‌گردد.