اتوتیونینگ طاهری نمایندگی رسمی کاراکال در تبریز ارایه دهنده خدمات تخصصی ریمپ ایسیو  و ریمپ ایسیو با دقیق ترین دستگاه وایدبند در شمالغرب کشور می باشد.

ایجاد تغییرات در ایسیو خودرو برای دستیابی به حداکثر راندمان و بهبود عملکرد موتور و سازگارسازی با بنزین های موجود در ایران در این مرکز انجام می گیرد. این کار با عنوان ریمپ ایسیو شناخته می شود زیرا که مپ ایسیو، موتور خودرو را کنترل می کند و ریمپ پارامترهای اصلاح شده ایسیو می باشد که مورد بازبینی و بازنگری قرار گرفته است. هنگامی که خودرو شما ریمپ می شود، نرم افزار تنظیم شده به پورت سریال خود (یا OBD پورت) وصل می شود و سپس مپ خودرو را با نسخه جدید (ریمپ ایسیو) تغییر می دهد تا عملکرد موتور را بهینه نموده و افزایش دهد.

انجام پروسه ریمپ ایسیو و تنظیمات ایسیو بصورت کلی با در نظر گرفتن تمامی پارامترهای کمی و کیفی خودرو انجام می گیرد. همچنین انجام ریمپ ایسیو با دقیق ترین دستگاه وایدبند جهت تنظیم دقیق سوخت و هوا در اتوتیونینگ طاهری ارایه می گردد.