ریمپ روی داینو یا داینو مپ در اتوتیونینگ طاهری که مجهز به دستگاه داینامومتر برند کمپانی جت امریکا می‌باشد، انجام می‌گردد.