آدرس : تبــریــز / خیابـان قطــران جنوبــی / تقاطــع صـائب / روبـروی بانک تجـــارت/ اتوتیونینگ طاهری

تلفن : ۵۲۱ ۶۳ ۳۴۷-۰۴۱

همراه : ۳۱۵ ۳۹ ۶۹ ۰۹۱۴

۰۹۱۲۰۹۲۲۶۲۸