بهبود عملکرد خودرو با ریمپ ایسیو

بهبود عملکرد خودرو با ریمپ ایسیو

در ماشین های امروزی، تراشه ECU یک مکانیزم مهمی از ماشین شماست و نقش جالبی را در بازسازی واحد کنترل موتور  خودرو ایفا می کند. بطور مکانیکی، هدف اصلی ECU، ایجاد جریان صحیح هوا و سوخت در داخل وسیله نقلیه شما، تولید فشار بالا و بهبود عملکرد آن در قالب شتاب و بازده سوخت است….

ادامه مطلب