با یک نرم افزار استاندارد ریمپ ایسیو ecu remap برنامه های مغز خودرو یعنی ECU استخراج، اصلاح شده و سپس دوباره به ECU بارگیری می شود. در اکثر اتومبیل ها، ما به سادگی به پورت OBD  وصل می شویم، در غیر اینصورت نیاز داریم که خود ECU را برای دسترسی به EPROM حذف کنیم. در بعضی از ECU ها ما حتی می توانیم EPROM را از حالت انعطاف پذیری جدا کنیم و سپس یکی از آنها را نصب نماییم.

بهینه سازی نقشه ریمپ ایسیو

سازندگان موتور خودروها برای دست یافتن به دو عامل کلیدی یعنی انعطاف پذیری و سازگاری تلاش می کنند، زیرا خودرو باید در بهترین حالت و شرایط در بسیاری از کشورهای جهان کار کند. به محض این که خودرو از کارخانه خارج شد، باید بتواند با شدت های مختلف درجه حرارت، شرایط آب و هوایی گوناگون و سایر عوامل محیطی مواجه شود. حتی کیفیت سوخت در هر کشور مشابه نیست.

در نتیجه، موتورها و ECU بطور مستقیم از طرف کارخانه سازنده اغلب به منظور مقابله با مجموعه گسترده ای از شرایط مختلف مذکور، محدود می شوند. همچنین عامل دوم برای اعمال اینگونه محدودیت، هزینه است. هزینه های توسعه می تواند بسیار زیاد باشد و اکثر مدل ها ظرقیت توسعه را ندارند. در نهایت، تولیدکنندگان روش هایی برای محدود کردن قدرت موتور را از طریق برنامه ECU و بدون هزینه های عمده توسعه، پیدا کرده اند، آنها قادر به تولید مدل های مختلف با قدرت بیشتر هستند ولی دارای برچسب قیمت بالاتری می باشند.

ریمپ ایسیو در اتوتیونینگ طاهری

اتوتیونینگ طاهری طی فرایند ریمپ ایسیو، نقشه عملیاتی وسیله نقلیه را بهینه سازی می کند، تا با تنظیم سیگنال هایی مانند کیفیت سوخت و تزریق آن، افزایش فشار با توجه به حجم هوایی که در حال حاضر وجود دارد، تصحیح دور موتور، بار و سایر عوامل که زمان تزریق درست سوخت و غیره را تعیین می نماید.

بنابراین اگر دنبال این هستید که خودروی شما از  شتاپ و سرعت بالایی برخوردار باشد، شاهراه آن ریمپ ایسیو ECU remap است.

ارسال دیدگاه