تعمیر ریموت خودروهای خارجی و ایرانی، ارائه آپشن خودروهای ۲۰۰۵ به بالا، DVD، کلیس، کروز کنترل، ردیاب GPS و غیره